Pensioenleeftijd berekenen

Bereken in een paar seconde met welke leeftijd je volgens de overheid met pensioen zou kunnen. Op basis van je geboortedatum rekent deze rekenmodule snel uit wat op basis van de huidige wetgeving jouw pensioenleeftijd is. Je kunt hier zowel de pensioenleeftijd in Nederland als in Belgie berekenen.

Bereken pensioenleeftijd

Geboortedatum:  

Land:  Nederland      Belgie

Nieuws

AOW leeftijd

Voor 2022 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden

Levensverwachting

Vanaf 2022 wordt de AOW leeftijd stapsgewijs verhoogd en zal op basis van de huidige berekeningen mogelijk stijgen tot 72 jaar.

Berekening

Voor deze pensioenleeftijd berekening hebben wij informatie en cijfers van het CBS (2015-2060), het Koninklijk Actuarieel Genootschap en de Rijksoverheid gebruikt.

Pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd is in Nederland voor veel mensen gekoppeld aan de AOW leeftijd. Wanneer je namelijk pensioen gaat opbouwen wordt er bij de bepaling van de hoogte van het pensioen rekening gehouden met de AOW uitkering. De AOW leeftijd is in korte tijd verhoogd van 65 naar 67 jaar. Vanaf 2017 wordt de hoogte van de AOW leeftijd vastgesteld op basis van de gemiddelde levensverwachting. Deze cijfers worden periodiek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bepaald en op basis van deze cijfers kunnen we nu al concluderen dat de pensioenleeftijd nog veel verder zal stijgen. De eerste effecten zijn nu ook al merkbaar, want in 2017 is vastgesteld dat de pensioenleeftijd, voor mensen die in 2022 met pensioen hopen te gaan, met 3 maanden verhoogd is naar 67 jaar en 3 maanden.

Pensioenleeftijd op basis van levensverwachting

In de Wet Versnelde Verhoging AOW-leeftijd is vastgelegd dat vanaf 2022 de AOW-leeftijd wordt gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. De exacte AOW-leeftijd is nu dus nog niet voor iedereen bekend, maar wordt vanaf 2017 steeds 5 jaar van tevoren vastgesteld. In 2017 wordt dus de definitieve AOW-leeftijd voor 2022 vastgesteld. In 2018 wordt de AOW leeftijd voor 2023 vastgesteld, enzovoort.
Volgens recente prognose cijfers (2015-2060) van het CBS zal de pensioenleeftijd de komende jaren nog verder gaan stijgen. Dit betekent bijvoorbeeld:
- in 2025, pensioenleeftijd 68,
- in 2033, pensioenleeftijd 69,
- in 2041, pensioenleeftijd 70,
- in 2050, pensioenleeftijd 71.
Hierbij hebben we alle tussenliggende verhogingen met 3 maanden nog niet meegenomen, maar je kunt met onze rekenmodule snel uitrekenen wat dit voor jou gaat betekenen.

Eerder met pensioen

Wie eerder met pensioen wil dan de wettelijk vastgestelde pensioendatum zal zelf actie moeten ondernemen. Zo kiezen veel mensen ervoor om geld te sparen om de periode tussen de gewenste pensioendatum en de datum dat je AOW gaat ontvangen te kunnen overbruggen. Er zijn echter, afhankelijk van je situatie, ook nog een aantal fiscaal meer aantrekkelijke mogelijkheden om eerder met pensioen te kunnen. Wij krijgen hier regelmatig vragen over maar kunnen je hier geen passende antwoorden op geven. Als je overweegt om eerder met pensioen te willen dan raden we je aan om je te laten adviseren door een onafhankelijke pensioenadviseur. Meestal is het eerste gesprek of kennismakingsgesprek bij een pensioenadviseur gratis en het geeft je de kans om de voor jou belangrijkste vragen beantwoord te krijgen.

Berekening

De pensioenleeftijd berekening is uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel wij veel aandacht hebben besteed om de berekening zo correct mogelijk uit te voeren en wij altijd trachten met de meest actuele formules en prognoses te rekenen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten. U kunt dus geen rechten ontlenen aan de uitkomsten van deze berekening. Lees ook onze disclaimer.

De berekening die wij gebruiken bij de bepaling van de pensioenleeftijd in Nederland is gebaseerd op de berekening zoals de overheid deze heeft gepubliceerd en het Koninklijk Actuarieel Genootschap, pensioenleeftijdberekenen.nl en Wikipedia deze hebben uitgewerkt, nl. V = ( L – 18,26 ) – ( P – 65 ). De cijfers over de gemiddelde levensverwachting die wij voor de berekening gebruikt hebben zijn de cijfers die door het CBS zijn gepubliceerd (Prognose levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2015-2060), waarbij wij rekening houden met het percentage mannen/vrouwen.